Phòng Game – Trung Tâm

Vi Tính Lệ Phong với Kinh Nghiệm , hiểu biết nhu cầu khách hàng và Đã hoạt động 3 Năm qua (từ 04/2018) luôn biết cách phục vụ khách hàng Phòng Game – Trung Tâm Tin Học hài lòng nhất . Giải quyết xử lý sự cố – Bảo hành với trách nhiệm cao nhất .

Chúng tôi có Thu Mua Trao đổi nâng cấp Phòng Game – Trung Tâm Tin Học để quý khách hàng tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh hiệu quả .

Sau đây là những gì Lệ Phong đã làm được :

  • Phòng Game 30 Máy Bình Phước

  • Phòng Game 20 Máy HÓC MÔN TP.HCM

 

  • Phòng Tin Học Trường Mầm Non Tiểu Học 20 Máy Tân Uyên – Bình Dương

 

  • Phòng Tin Học Trường Trung Cấp – Trung Tâm Gò Dầu Tây Ninh

    • Chi nhánh 1 : 20 PC 
    • Chi nhánh 2 : 20 PC